• nuoripari-2 lasta

Skolfotografering

SKOLOR, DAGHEM OCH ANDRA GRADENS UTBILDNING:

Vid frågor gällande skolfotografering kan ni kontakta:

Hanna Forsgren
Tfn 040 579 7212
hanna.forsgren@fotoairaksinen.fi

Marianne Haka
Tfn 040 560 5369
marianne.haka@fotoairaksinen.fi

Vi samarbetar med Kuvaverkko Oy

Kundbetjäning:
Asiakaspalvelu@kuvaverkko.fi
Tfn 020 754 5991
www.kuvaverkko.fi

SOM EXTRA TJÄNST ÅT HEMMEN:

Nu får man fila på bildpaketet hemma. Välj och vraka mellan miner och stilar.

SPECIALGRUPPBILDER, t ex:

– Student- och dimissionsgruppbilder
– Vanhojenpäivkuvaukset
– *Sportfotografering

* Förutom gruppbilder även enskilda bilder av föreningens medlemmar. Vi erbjuder webbtjänsten även vid sportfotografering. Välj själv de bästa minerna.