Personalen

Vår personal betjänar dig i alla dina fotobehov.  Vår fotoateljé förevigar alla dina och din familjs högtidsstunder. Via oss får du av dina egna foton förstoringar t ex på tyg, fotopapper samt på olika produkter såsom muggar.

Susan Airaksinen

Ägare, Fotograf
Tfn: 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi

Janne Airaksinen

Butiksansvarig
Tfn: 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi

Maria Aspholm

Butiken, personal
Tfn: 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi

Hanna Forsgren

Skolfoto, försäljning
Tfn: 040 579 7212
hanna.forsgren@fotoairaksinen.fi

Marianne Haka

Skolfoto, kontoret
Tfn: 040 560 5369
marianne.haka@fotoairaksinen.fi

Raija Skyttälä

Fotograf
Tfn: 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi

Camilla Ostberg

Fotograf
Tfn: 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi

Ann-Sofi Berg

Fotograf
Tfn: 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi

Jemina Herala

Fotograf
Tfn: 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi