Personalen

Vår personal betjänar dig i alla dina fotobehov.  Vår fotoateljé förevigar alla dina och din familjs högtidsstunder. Via oss får du av dina egna foton förstoringar t ex på tyg, fotopapper samt på olika produkter såsom muggar.

Hanna Forsgren

Verkställande direktör
Tfn 040 579 7212
hanna.forsgren@fotoairaksinen.fi
koulukuvat@fotoairaksinen.fi

Susan Airaksinen

Ägare, fotograf
Tfn 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi

Janne Airaksinen

Butiksansvarig
Tfn 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi

Maria Aspholm

Butiken, personal
Tfn 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi

Raija Skyttälä

Fotograf
Tfn 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi

Camilla Ostberg

Fotograf
Tfn 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi

Ann-Sofi Berg

Fotograf
Tfn 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi

Jemina Herala

Fotograf
Tfn 06 361 0210
info@fotoairaksinen.fi