• nuoripari-2 lasta

REKLAM FOTOGRAFERING

Vi fotograferar reklam och företagspresentationer, produktbilder, modellpärmar, personporträtt, arkitektur och illustrationer för t ex tidningar. Vi har lång erfarenhet och samarbetar med olika reklambyråer. Professionella fotografer och bildbehandlare garanterar nöjda kunder och ett bra slutresultat.

Före själva fotograferingen är det bra att stämma träff med fotografen för planering. Vi går igenom arrangemangen kring fotograferingen och beaktar eventuella önskemål från kundens sida, allmän stil på bilderna och om det behövs rekvisita. Då löper arbetet smärtfritt vid fotograferingstillfället. Bildbehandling görs även på kundens egna foton.

Tag kontakt och begär offert av våra fotografer.

© Copyright - Foto Airaksinen